Eventy Madame

"Śniadanie z Madame" - 5 grudnia 2016, gość specjalny Andrzej Jacek Blikle, Mamison Le Regina Warsaw, Warszawa

 

„Śniadanie z Madame” - 8 listpada 2016, goście specjalni Wojciech i Anna Kruk, Piano Bar, Poznań

 

"Śniadanie z Madame" - 18 sierpnia 2016, Stacja Mercedes, Warszawa

 

"Śniadanie z Madame" - gość specjalny Wojciech Mecwaldowski, FoodArt Gallery, Wrocław

 

"Kobiety chwytają za rakiety" - gość specjalny Agnieszka Rylik, Centrum Tenisowe Arena, Poznań

 

"Śniadanie z Madame" - gość specjalny Katarzyna Bujakiewicz, City Park Hotel, Poznań

 

"Śniadanie z Madame" - gość specjalny Maria Czubaszek, Hotel Mamaison Le Regina, Warszawa

W najnowszym numerze


 

Piszą dla nas

Alicja Janosz

Alicja Janosz

Jakub Żulczyk

Jakub Żulczyk

Kasia Jagiełło

Kasia Jagiełło

Jakub B. Bączek

Jakub B. Bączek

Joanna Herstowska

Joanna Herstowska

Mateusz Jaszak

Mateusz Jaszak

Mateusz Kerzand

Mateusz Kerzand

Paweł Tkaczyk

Paweł Tkaczyk